مجله علمی فعالیت بدنی و سالمندی با هدف انتشار مقالات پژوهشی و مروری در حوزه های وضعیت بدنی و تعادل در سالمندی، توانبخشی و حرکت درمانی در سالمندی، ملاحظات ارگونومی در سالمندی، فعالیت بدنی و بیماریها و سندروم های شایع در سالمندی، حرکات اصلاحی و تمرین درمانی در سالمندی، فناوری ورزش، بیومکانیک و پاتومکانیک درسالمندان، فعالیت ورزشی، تناسب اندام و سالمندی، فعالیت بدنی و اختلالات روانی-حرکتی در سالمندی، ملاحظات رشدی، یادگیری و روانشناختی در سالمندی، مدیریت و برنامه ریزی در ورزش سالمندان شروع به کار نموده است. 

مجله علمی فعالیت بدنی و سالمندی بصورت فصلنامه  توسط دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک منتشر می شود. این مجله دارای مجوز انتشار به شماره 65586 مورخ 1402/5/16 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

سیاست اصلی این مجله بر تسریع فرآیند داوری و تعیین تکلیف مقالات در حداقل زمان ممکن استوار شده است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین این حوزه دعوت می شود که حاصل تحقیقات جدید، پژوهش های بنیادین و ایده های نو خود را در قالب مقالات علمی- پژوهشی و مروری جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.

 • نوع نشریهنشریه علمی
 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی-پژوهشی و مروری
 • توالی انتشارفصلی
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات
 • کشور محل انتشارایران
 • ایمیل نشریه: paaj@araku.ac.ir
 • برای جلوگیری از سرقت ادبی ، مقالات دریافت شده از طریقسامانه همانندجو ایران داک مشابهت یابی می شوند.
 • مدت زمان داوری به طور متوسط 2 ماه و نوع داوری، دوسو ناشناس (Double Blind Peer Review)  است
 • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شدهاست.
 • دسترسی به مقالات این سایت آزاد و دانلود مقالات از سایت مجله رایگان می باشد.همچنین از نویسندگان محترم بابت بررسی، داوری، پذیرش و انتشار هزینه ای دریافت نمی شود.
 • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) میباشد و از آییننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید.
 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.

صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک

مدیر مسئول:
شهناز شهرجردی

سردبیر:
عباس صارمی


دوره انتشار: فصلنامه